Skip to main content

Design: Bæredygtighed og Etisk Design

Her finder du en lang række brugbare ressourcer indenfor designfaget

Anbefalinger og nye bøger

Mere om bæredygtigt design...

 

Designmuseum Danmark: Hvad er bæredygtigt design ?

Designmuseum Danmark behandler spørgsmålet bredt og grundigt med dette website.Vind, plastic, computer og tekstiler er de temaer, der behandles.
Her stilles spørgsmålet hvad er bæredygtigt design og det beskrives via cases, hvordan bæredygtighed er en del af mange designeres arbejde. Her dykkes også ned i det bæredygtigt tekstildesign, hvor viden om råmateraler og tekstilproduktion er væsentlig, ligesom kendskab til distribution.

 

 

En industri uden affald, hvor produkterne efter endt levetid indgår i en ny produktcyklus. Det er fremtidsvisionerne for Cradle to Cradle konceptet, der ikke sætter en stopper for vækst og forbrug, men derimod sikrer, at væksten er bæredygtig. Og hvorfor producere affald, når det ikke har nogen værdi?
Grundtanken i Cradle to Cradle er, at alle produkter skal kunne genanvendes efter brug, så affaldet ikke længere er en omkostning, men i stedet bliver et nyt råstof. Se mere på www.vuggetilvugge.dk/
 

http://www.cradlepeople.dk/wp-content/uploads/2013/02/logo_til-featured-image.gif
CradlePeople
bringer ildsjæle, virksomheder og uddannelser sammen, for at fremme et samfund uden affald. Vores livsstil skal have et positivt fodaftryk på miljøet.